De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld (Ludwig Wittgenstein)